Data Recovery

 
Data recovery och RAID Recovery efter en RAID Server Krasch ...
Vi har i de flesta fall lyckats hjälpa våra klienter att återskapa förlorad data och med RAID Array Data Recovery eller förlorade filer från skadade, kraschade hårddiskar eller trasiga hårddiskar. Många av dessa hårddiskar har bedömts som hopplösa av klienternas egen IT-avdelning, men hos Aurora Data Recovery finns det alltid hopp!

Vara medvetna om att när en allvarlig hårddiskkrasch, trasig hårddisk eller överskrivning av data inträffat, är det mycket sannolikt att ett antal filer kan vara skadade eller till och med helt förstörda. Antalet oläsbara filer varierar, beroende på skadans omfattning på mediaytan eller den mängd ny data som har överskrivit det ursprungliga data.